सामान्य ज्ञान भनेको त्यो जानकारी हो जुन समयको साथ विभिन्न माध्यमहरू मार्फत सञ्चित भइसकेको छ। यसले विशेष शिक्षालाई समावेश गर्दैन जुन केवल एकल माध्यममा सीमित विस्तृत प्रशिक्षण र जानकारीको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ। सामान्य ज्ञान क्रिस्टलाइज्ड इन्टेलिजेंसको अनिवार्य अंश हो।
Syllabus :
यस खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि बिकास बैंक जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरु समावेश रहनेछन् ।
Syllabus :