1 कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा खुल्यो विज्ञापन
2 नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका विभिन्न पदहरुमा विज्ञापन
3 शाखा अधिकृत, नायव सुव्वा लगायतका पदमा पुन:दरखास्त आह्वान
4 नागरिक लगानीकोषले गर्‍यो विज्ञापन
5 खरिदार वा सो सरह पदको दरखास्त पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना
6 नायब सुब्बा (न्याय) पदको नतिजा
7 नायब सुब्बा (लेखापरीक्षण) पदको नतिजा
8 नायब सुब्बा (लेखा) पदको नतिजा
9 नायब सुब्बा (राजश्व) पदको नतिजा
10 खरिदार विज्ञापन २०७९
11 बाग्मति प्रदेश परीक्षा केन्द्र
12 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा विज्ञापन
13 नेपाल टेलिकको विज्ञापन
14 जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा खुल्यो विज्ञापन
15 कृषि विकास बैंक लि. ले सार्वजनिक गर्‍यो परीक्षा तालिका
16 प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको नवलपरासी पश्‍चिम, कपिलवस्तु र पाल्पा जिल्लाको अन्तर्वार्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
17 आ.व. २०७८।७९ र आ.व. २०७९।८० का स्थगित एवम् परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन हुन बाँकी विभिन्न विज्ञापन (शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा लगायत) का परीक्षा कार्यक्रमहरू!!
18 निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन २०७९
19 प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा , समूहकाचौथो तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको बिज्ञापन सूचना
20 शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको अन्तिम नतिजा